Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (401 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 330 82.29 %
Tổt 50 12.47 %
Bình thường 20 4.99 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (365 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 244 66.85 %
Tốt 84 23.01 %
Bình thường 36 9.86 %
Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms Bích 0904510446