Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (259 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 210 81.08 %
Tổt 33 12.74 %
Bình thường 15 5.79 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (242 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 154 63.64 %
Tốt 61 25.21 %
Bình thường 26 10.74 %
Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms Bích 0904510446