Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (49 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 35 71.43 %
Tổt 9 18.37 %
Bình thường 4 8.16 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (43 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 21 48.84 %
Tốt 15 34.88 %
Bình thường 6 13.95 %
Hỗ trợ trực tuyến
  • Mr Dũng 0985291868

  • Ms Bích 0904510446