Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (101 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 76 75.25 %
Tổt 19 18.81 %
Bình thường 5 4.95 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (89 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 47 52.81 %
Tốt 32 35.96 %
Bình thường 9 10.11 %
Hỗ trợ trực tuyến
  • Mr Dũng 0985291868

  • Ms Bích 0904510446