Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (159 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 123 77.36 %
Tổt 26 16.35 %
Bình thường 9 5.66 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (143 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 83 58.04 %
Tốt 44 30.77 %
Bình thường 15 10.49 %
Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms Bích 0904510446