Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (419 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 341 81.38 %
Tổt 53 12.65 %
Bình thường 24 5.73 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (379 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 249 65.7 %
Tốt 87 22.96 %
Bình thường 42 11.08 %
Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms Bích 0904510446