Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (106 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 81 76.42 %
Tổt 19 17.92 %
Bình thường 5 4.72 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (94 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 52 55.32 %
Tốt 32 34.04 %
Bình thường 9 9.57 %
Hỗ trợ trực tuyến
  • Mr Dũng 0985291868

  • Ms Bích 0904510446