Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (134 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 105 78.36 %
Tổt 22 16.42 %
Bình thường 6 4.48 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (120 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 71 59.17 %
Tốt 38 31.67 %
Bình thường 10 8.33 %
Hỗ trợ trực tuyến
  • Mr Dũng 0985291868

  • Ms Bích 0904510446