Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (406 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 333 82.02 %
Tổt 50 12.32 %
Bình thường 22 5.42 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (370 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 246 66.49 %
Tốt 85 22.97 %
Bình thường 38 10.27 %
Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms Bích 0904510446