Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (409 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 335 81.91 %
Tổt 50 12.22 %
Bình thường 23 5.62 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (371 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 246 66.31 %
Tốt 85 22.91 %
Bình thường 39 10.51 %
Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms Bích 0904510446