Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (57 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 43 75.44 %
Tổt 9 15.79 %
Bình thường 4 7.02 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (51 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 24 47.06 %
Tốt 18 35.29 %
Bình thường 8 15.69 %
Hỗ trợ trực tuyến
  • Mr Dũng 0985291868

  • Ms Bích 0904510446