Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (386 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 322 83.42 %
Tổt 46 11.92 %
Bình thường 17 4.4 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (355 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 239 67.32 %
Tốt 81 22.82 %
Bình thường 34 9.58 %
Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms Bích 0904510446