Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (53 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 39 73.58 %
Tổt 9 16.98 %
Bình thường 4 7.55 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (47 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 23 48.94 %
Tốt 16 34.04 %
Bình thường 7 14.89 %
Hỗ trợ trực tuyến
  • Mr Dũng 0985291868

  • Ms Bích 0904510446