Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (119 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 93 78.15 %
Tổt 20 16.81 %
Bình thường 5 4.2 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (106 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 60 56.6 %
Tốt 36 33.96 %
Bình thường 9 8.49 %
Hỗ trợ trực tuyến
  • Mr Dũng 0985291868

  • Ms Bích 0904510446