Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (125 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 98 78.4 %
Tổt 20 16 %
Bình thường 6 4.8 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (112 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 65 58.04 %
Tốt 36 32.14 %
Bình thường 10 8.93 %
Hỗ trợ trực tuyến
  • Mr Dũng 0985291868

  • Ms Bích 0904510446