Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (244 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 196 80.33 %
Tổt 32 13.11 %
Bình thường 15 6.15 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (227 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 140 61.67 %
Tốt 61 26.87 %
Bình thường 25 11.01 %
Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms Bích 0904510446