Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (334 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 279 83.53 %
Tổt 37 11.08 %
Bình thường 17 5.09 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (309 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 210 67.96 %
Tốt 68 22.01 %
Bình thường 30 9.71 %
Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms Bích 0904510446