Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (114 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 89 78.07 %
Tổt 19 16.67 %
Bình thường 5 4.39 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (101 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 56 55.45 %
Tốt 35 34.65 %
Bình thường 9 8.91 %
Hỗ trợ trực tuyến
  • Mr Dũng 0985291868

  • Ms Bích 0904510446