Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (200 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 155 77.5 %
Tổt 30 15 %
Bình thường 14 7 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (184 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 107 58.15 %
Tốt 53 28.8 %
Bình thường 23 12.5 %
Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms Bích 0904510446