Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (51 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 37 72.55 %
Tổt 9 17.65 %
Bình thường 4 7.84 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (45 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 22 48.89 %
Tốt 15 33.33 %
Bình thường 7 15.56 %
Hỗ trợ trực tuyến
  • Mr Dũng 0985291868

  • Ms Bích 0904510446