Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (310 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 258 83.23 %
Tổt 35 11.29 %
Bình thường 16 5.16 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (290 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 196 67.59 %
Tốt 65 22.41 %
Bình thường 28 9.66 %
Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms Bích 0904510446