Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (83 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 62 74.7 %
Tổt 15 18.07 %
Bình thường 5 6.02 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (74 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 38 51.35 %
Tốt 26 35.14 %
Bình thường 9 12.16 %
Hỗ trợ trực tuyến
  • Mr Dũng 0985291868

  • Ms Bích 0904510446