Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (150 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 117 78 %
Tổt 23 15.33 %
Bình thường 9 6 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (137 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 80 58.39 %
Tốt 43 31.39 %
Bình thường 13 9.49 %
Hỗ trợ trực tuyến
  • Mr Dũng 0985291868

  • Ms Bích 0904510446