Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (100 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 76 76 %
Tổt 18 18 %
Bình thường 5 5 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (88 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 47 53.41 %
Tốt 31 35.23 %
Bình thường 9 10.23 %
Hỗ trợ trực tuyến
  • Mr Dũng 0985291868

  • Ms Bích 0904510446