Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (80 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 59 73.75 %
Tổt 15 18.75 %
Bình thường 5 6.25 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (71 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 37 52.11 %
Tốt 24 33.8 %
Bình thường 9 12.68 %
Hỗ trợ trực tuyến
  • Mr Dũng 0985291868

  • Ms Bích 0904510446