Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (437 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 351 80.32 %
Tổt 59 13.5 %
Bình thường 26 5.95 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (394 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 255 64.72 %
Tốt 95 24.11 %
Bình thường 43 10.91 %
Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms Bích 0904510446