Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (399 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 328 82.21 %
Tổt 50 12.53 %
Bình thường 20 5.01 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (363 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 243 66.94 %
Tốt 84 23.14 %
Bình thường 35 9.64 %
Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms Bích 0904510446