Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (403 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 331 82.13 %
Tổt 50 12.41 %
Bình thường 21 5.21 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (367 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 244 66.49 %
Tốt 85 23.16 %
Bình thường 37 10.08 %
Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms Bích 0904510446