Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (412 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 338 82.04 %
Tổt 50 12.14 %
Bình thường 23 5.58 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (373 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 246 65.95 %
Tốt 86 23.06 %
Bình thường 40 10.72 %
Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms Bích 0904510446