Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (370 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 312 84.32 %
Tổt 40 10.81 %
Bình thường 17 4.59 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (342 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 231 67.54 %
Tốt 76 22.22 %
Bình thường 34 9.94 %
Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms Bích 0904510446