Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (127 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 100 78.74 %
Tổt 20 15.75 %
Bình thường 6 4.72 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (113 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 66 58.41 %
Tốt 36 31.86 %
Bình thường 10 8.85 %
Hỗ trợ trực tuyến
  • Mr Dũng 0985291868

  • Ms Bích 0904510446