Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (205 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 160 78.05 %
Tổt 30 14.63 %
Bình thường 14 6.83 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (189 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 111 58.73 %
Tốt 54 28.57 %
Bình thường 23 12.17 %
Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms Bích 0904510446