Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (302 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 252 83.44 %
Tổt 34 11.26 %
Bình thường 15 4.97 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (282 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 190 67.38 %
Tốt 65 23.05 %
Bình thường 26 9.22 %
Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms Bích 0904510446