thiep tet

Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (151 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 118 78.15 %
Tổt 23 15.23 %
Bình thường 9 5.96 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (138 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 80 57.97 %
Tốt 43 31.16 %
Bình thường 14 10.14 %
Hỗ trợ trực tuyến
  • Mr Dũng 0985291868

  • Ms Bích 0904510446