khuyến mãi "tiếp sức đến trường"

Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (282 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 232 82.27 %
Tổt 34 12.06 %
Bình thường 15 5.32 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (263 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 175 66.54 %
Tốt 61 23.19 %
Bình thường 26 9.89 %
Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms Bích 0904510446