Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (172 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 132 76.74 %
Tổt 28 16.28 %
Bình thường 11 6.4 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (155 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 91 58.71 %
Tốt 45 29.03 %
Bình thường 18 11.61 %
Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms Bích 0904510446