Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (303 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 253 83.5 %
Tổt 34 11.22 %
Bình thường 15 4.95 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (283 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 191 67.49 %
Tốt 65 22.97 %
Bình thường 26 9.19 %
Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms Bích 0904510446