Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (309 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 258 83.5 %
Tổt 35 11.33 %
Bình thường 15 4.85 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (289 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 196 67.82 %
Tốt 65 22.49 %
Bình thường 27 9.34 %
Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms Bích 0904510446