Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (424 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 342 80.66 %
Tổt 55 12.97 %
Bình thường 26 6.13 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (382 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 249 65.18 %
Tốt 89 23.3 %
Bình thường 43 11.26 %
Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms Bích 0904510446