Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (392 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 323 82.4 %
Tổt 49 12.5 %
Bình thường 19 4.85 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (359 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 241 67.13 %
Tốt 82 22.84 %
Bình thường 35 9.75 %
Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms Bích 0904510446