Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (117 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 91 77.78 %
Tổt 20 17.09 %
Bình thường 5 4.27 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (104 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 58 55.77 %
Tốt 36 34.62 %
Bình thường 9 8.65 %
Hỗ trợ trực tuyến
  • Mr Dũng 0985291868

  • Ms Bích 0904510446