giam gia 30.4

Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (365 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 308 84.38 %
Tổt 39 10.68 %
Bình thường 17 4.66 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (337 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 227 67.36 %
Tốt 75 22.26 %
Bình thường 34 10.09 %
Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms Bích 0904510446