Giỏ hàng

Chính sách bảo mật

I. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

Khi khách hàng thực hiện giao dịch/ đăng ký mở tài khoản, khách hàng phải cung cấp một số thông tin. Đây là thông tin cần thiết để chúng tôi liên hệ lại xác nhận, tư vấn, cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.

 

II. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

 Chúng tôi sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

  • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ, thông tin theo yêu cầu của quý khách.
  • Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm, lợi ích, ưu đãi hay các thư từ khác.

 

III. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN 

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi   


IV. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN

  • Nhân viên quản trị hệ thống
  • Các đối tác thực hiện dịch vụ cho công ty (đơn vị giao nhận hàng, đối tác chạy quảng cáo...).
  • Cơ quan pháp luật (khi có yêu cầu) 


V. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN:

  • Công ty Cổ phần Phương Nam Puna
  • Địa chỉ: Số 352 đường Giải Phóng, P.Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
  • SĐT: 0243.864 3449
  • Email: kinhdoanh@punaco.vn


VI. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với ban quản trị website thực hiện việc này.


VII. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Mọi thắc mắc quý khách xin vui lòng liên hệ:

Khi nhận được thắc mắc, khiếu nại của quý khách, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin và có những biện pháp xử lý kịp thời. 

Thông tin cá nhân của quý khách được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Top